Big Data มีความสำคัญกับการตลาดออนไลน์อย่างไร ? จากแนวโน้มต่างๆ ที่เราได้กล่าวไปแล้วในข้างต้น ปฏิเสธไม่ได้เลยว่าปัจจัยสำคัญในการขับเคลื่อนธุรกิจ ในยุคการตลาดออนไลน์ก็คือ Big Data การทำธุรกิจจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องใช้ประโยชน์จากฐานข้อมูลขนาดใหญ่หรือที่เรียกว่า Big Data ที่จัดเก็บข้อมูลในปริมาณมากมายมหาศาล ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลสำคัญของลูกค้า ไฟล์เอกสาร ไฟล์ภาพ ไฟล์วีดีโอ ตลอดจนพฤติกรรมในการบริโภคสินค้าต่างๆ

ในปัจจุบันนั้น Big Data ได้ถูกนำไปใช้ประโยชน์ในภาคส่วนต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นอุตสาหกรรมการค้าปลีก อุตสาหกรรมโทรคมนาคม การเงิน การตลาด และการบันเทิง เป็นต้น การนำ Big Data มาใช้ประโยชน์ทางด้านธุรกิจเป็นการนำเอาข้อมูลไปวิเคราะห์เพื่อหาความต้องการสินค้าหรือการบริการในรูปแบบใหม่ๆ ให้ตรงความต้องการของผู้บริโภค โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างมูลค่าทางธุรกิจและเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันด้านการตลาด เพื่อให้สามารถอยู่เหนือคู่แข่งได้นั่นเอง

Big Data คือ กุญแจสำคัญในการเข้าถึงลูกค้า หลายคนอาจจะสงสัยว่าทำไมถึงเป็นเช่นนั้น ก็เพราะการจัดเก็บข้อมูลไม่ว่าจะเป็นข้อมูลของลูกค้า พฤติกรรมการบริโภคต่างๆ ไว้ในระบบฐานข้อมูลและทำการวิเคราะห์ข้อมูลเหล่านั้น เพื่อสร้างโมเดลและคาดคะเนผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้น จึงสามารถนำผลลัพธ์นั้นมาวิเคราะห์กลยุทธ์ในการทำการตลาดออนไลน์ต่อไป อย่างที่ทุกคนทราบกันดีว่าในแวดวงของธุรกิจส่วนใหญ่มักจะให้ความสำคัญกับการวิเคราะห์พฤติกรรมของผู้บริโภค เพื่อแย่งส่วนแบ่งทางการตลาดมาให้ได้มากที่สุด

ใช้ Big data ทำการตลาดอย่างไร ให้มีประสิทธิภาพ

1. คาดการณ์ยอดขายในอนาคต : โดยธุรกิจสามารถนำข้อมูลที่มีอยู่ใน Big data ไม่ว่าจะเป็นพฤติกรรมการซื้อสินค้าความชอบ หรือไม่ชอบต่างๆ เหล่านี้ มาวางแผนธุรกิจ เพื่อนำสินค้าส่งมอบแก่ผู้บริโภคได้อย่างเหมาะสมในอนาคต

2. หาโอกาสหรือช่องทางในการขายใหม่ๆ : การวิเคราะห์ข้อมูลที่อยู่ใน Big data จะได้ข้อมูลเชิงลึกที่บางครั้งคุณอาจไม่เคยรู้มาก่อน และใช้เวลาวิเคราะห์ที่รวดเร็วผ่านการทำงานของ AI ที่มีประสิทธิภาพ เมื่อพูดถึงความต้องการของลูกค้าในเชิงลึกยกตัวอย่างเช่น ลูกค้ามีความรู้สึกหรือมีความคิดเห็นอย่างไรกับสินค้าของเรา ตลอดจนความถี่ในการเลือกใช้สินค้านั้นๆ เป็นต้น โดยสิ่งต่างๆ เหล่านี้จะช่วยให้ธุรกิจสามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายใหม่ๆ เพื่อสร้างโอกาสและสร้างกำไรใด้เพิ่มมากยิ่งขึ้น

3. กำหนดราคาที่เหมาะสม : หากนำราคาขายของสินค้าในแต่ละช่วงเวลามาทำการวิเคราะห์ข้อมูล หรือพฤติกรรมการซื้อของลูกค้าในแต่ละช่วงเวลา จะทำให้สามารถสรุปผลได้ว่าราคาที่เหมาะสมจริงๆ ควรตั้งราคาขายอยู่ในช่วงไหน หรือเวลาในช่วงไหนขายดีที่สุด ตลอดจนทำให้เห็นว่าลูกค้ามี feedback กับราคาสินค้าหรือไม่ เพื่อให้สามารตั้งราคาที่เหมาะสมในการขายได้นั่นเอง

4. นำเสนอโฆษณาในกลุ่มเป้าหมาย : เมื่อทำการวิเคราะห์ข้อมูลจาก Big Data แล้วจะทำให้เห็นว่าลูกค้าในแต่ละกลุ่มสนใจสินค้าประเภทไหน เพื่อทำการแบ่งลูกค้าตามความสนใจ และเป็นการนำเสนอโฆษณาให้สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้าในกลุ่มนั้นๆ

5. สร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า : เมื่อได้รู้และเข้าใจว่าลูกค้าพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อของลูกค้านั้นขึ้นอยู่กับอะไร หรือมีปัจจัยใดบ้างที่ส่งผลต่อการซื้อ หลังจากนั้นให้นำข้อมูลเหล่านี้มาปรับปรุงความสัมพันธ์ระหว่างลูกค้า เพื่อให้เกิดความมั่นใจในธุรกิจ

ทั้งหมดนี้ก็คือ ความน่าสนใจของ Big Data กับแนวโน้มการตลาดออนไลน์ ในยุคนี้ ซึ่ง Mandala analytics ได้นำมาแชร์เพื่อเป็นความรู้ให้กับทุกคน และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าบทความนี้จะมีประโยชน์ต่อทุกคนไม่มากก็น้อย